top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תענת קרמר

בקשה לתשלום מזונות בפשיטת רגל: איך זה עובד

תשלום מזונות בהליכי חדלות פירעון אינו הליך מורכב, אך חשוב שתכירו את זכויותיכם, כדי שלא תקופחו!

תשלום מזונות מתקיים לאחר פרידת בני הזוג ונועד להבטיח את זכויות בת\ן הזוג והילדים לחיות בכבוד בהתאם להוראות הדין האישי החלים על החייב. לרוב מדובר בתשלום חודשי שנושא החייב, ומהווה את השתתפותו בהוצאות המחייה, גידול הילדים, כלכלתם, צרכיהם החיוניים והלא חיוניים וכיוצ'.


הליך פשיטת רגל וחדלות פירעון "אוסף" את כל חובות החייב, הן התיקים הפתוחים והן התחייבויות עתידיות, לידי מסגרת משפטית אחת. הליך זה נועד כדי לעצור את החייב מלהמשיך לצבור חובות חדשים, לכנס את כלל נכסי החייב ולהביא לפירעון החובות לנושים בהתאם לסדרי הדין. בסופו של התהליך, חייב אשר באמת ובתמים לא יכול להמשיך לשלם את חובותיו נוכח הכנסותיו, נכסיו והוצאותיו, מקבל צו מחיקת חובות.


פנייה לערכאה המשפטית בבקשה למזונות

הגשת בקשה למזונות מתרחשת כאשר הבעל אינו פועל לתשלום חובותיו החלים עליו בהתאם לחוק ומתחמק מכך (חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959)

לרוב נאלץ הזכאי למזונות, לגשת לביהמ"ש לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולבקש להשית על החייב את תשלום דמי המזונות. ביהמ"ש לאחר בחינת הבקשה ושמיעת הבעל, ישית עליו סכום מזונות שעליו יהיה לשלם מדי חודש בחודשו. פסק הדין יציין במפורש את סכומי התשלום, מועדם והוראות שונות נוספות.

במידה והחייב אינו פועל לתשלום הסכום שהוקצה לו, על האישה לגשת ללשכת ההוצאה לפועל ולפתוח תיק לגביית החוב.


אך מה קורה כאשר בן\בת הזוג נמצא בהליכי חדלות פירעון ? כידוע מרגע שאושרה בקשתו של חייב לפשיטת רגל ומתן צו פתיחת הליכים בעניינו, לא ניתן לתבוע אותו או לנקוט נגדו בהליכים. יתרה מכך, הליכי הוצאה לפועל קיימים מבוטלים ומוקפאים לאלתר, כל עוד הליך פשיטת הרגל בתוקף.

כמו כן, באופן כללי, לחייב אסור לשלם לנושה באופן פרטי, שלא דרך קופת הפש"ר או ללא אישור בעלי התפקיד בהליך.


מזונות בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל לשעבר)

כאשר ישנה החלטה או פסק דין של ערכאה מוסמכת לתשלום מזונות של חייב לבת זוגו, על החייב להמשיך לשלם את סכום המזונות גם לאחר צו פתיחת ההליכים שניתן במסגרת הליך החדל"פ. כלומר גם אם מועד התשלום הוא לאחר פתיחת הליכי החדלות של החייב, כלומר חיוב מזונות שוטף, על החייב להמשיך לעמוד בתשלום מדי חודש בחודשו. הממונה על הליכי חדלות פירעון, יציין את סכום התשלום בצו פתיחת ההליכים שניתן לחייב.


מה קורה אם החייב אינו מעביר את תשלום המזונות

במידה והחייב אינו משלם לזכאי למזונות את התשלום החודשי, הממונה יורה שיוקצב לזכאי סכומי כסף מהכנסתו של החייב מעבודתו, מכל מקור אחר או במידת הצורך מתוך נכסי קופת הנשייה (סעיף 179 לחוק).

הנאמן בהליך, מייד לאחר מינויו, יפנה לביהמ"ש בבקשה לקצוב לזכאי למזונות, תשלומים שעל החייב לשלם, עד לסיום תקופת התשלומים בהליך או עד למועד מן צו ההפטר (סעיף 179א2 לחוק).

כללים אלו יחולו גם על מזונות זמניים שניתנו על ידי הערכאה המשפטית המוסמכת.


הפחתת תשלום המזונות על ידי הממונה

לממונה על הליכי חדלות הפירעון ישנה סמכות להפחית את סכום המזונות שנקבע לזכאי, במידה ויקבע כי בהתאם לבקשתו של החייב והמסמכים המונחים בפניו - אין לו יכולת יכולת כלכלית לעמוד בתשלום דמי המזונות שנקבעו (סעיף 179א1 לחוק). במקרה כזה, יפחית הממונה את הסכום, ויתאים אותו למצבו הכלכלי של החייב, תוך איזון בין זכויותיו של האדם שזכאי למזונות, לבין זכויות כלל הנושים בהליך חדלות הפירעון.

תשומת הלב - הממונה אינו רשאי להפחית את סכום המזונות מתחת לסכום של 1,500 ש"ח לילד, עד 4 ילדים. החל מילד חמישי ניתן להפחית בגינו את סכום המזונות, רק עד 1,300 ש"ח.


יש מה לעשות

במידה והממונה הפחית לך את סכום המזונות לו את\ה זכאי, יש לפעול ביעילות ובמהירות ולהיוועץ עם עורך דין דיני משפחה הבקיא ברזי חדלות הפירעון. עו"ד הבקיא בתחום, יוכל להגיש בקשה מתאימה לממונה, או במקרה הצורך לביהמ"ש, לפיו אין להפחית מסכום המזונות שעל החייב לשלם לזכאית בהתאם להוראות הדין.


חשוב: המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, אינו מהווה חוות דעת ו\או ייעוץ ואין להסתמך עליו באופן בלעדי, כל העושה כן עושה זאת על אחריותו בלבד. מומלץ להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום, שילמד את התיק האישי והנסיבות שלכם על מנת להעניק ייעוץ מתאים.


29 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page