top of page
Roofer at Work

עורך דין לענייני תאונות עבודה

הזכות לקבלת פיצויים בגלל תאונת עבודה:

כאשר אדם נפגע במהלך העבודה ועקב העבודה, או כאשר הוא נפגע בדרכו מביתו לעבודה, או בדרך חזרה ממקום העבודה לביתו, תחשב בתאונה לתאונת עבודה.

מהן זכויות נפגעי עבודה?

  • הזכות לקבל טיפול רפואי.

  • הזכות לקבל דמי פגיעה (תשלום עבור אובדן כושר עבודה).

  • הזכות לקבל מענק נכות או קצבת נכות.

  • הזכות לקבל שיקום מקצועי.

  • הזכות לקבל קצבת תלויים.

חשוב לדעת!

ישנם מקרים שהמוסד לביטוח לאומי לא הכיר בתאונה כתאונת עבודה, עדיין קיים ספק האם מדובר בתאונת עבודה. לעיתים המוסד לביטוח לאומי לא מכיר בתאונה כתאונת עבודה ובשאלה זו יכריע בית הדין לעבודה.

יש לציין, שלכאורה הוועדות הרפואיות אמורות להיות וועדות אובייקטיביות, אולם האובייקטיביות שלהן מוטלת בספק וזאת בין השאר מכיוון שהמוסד לביטוח לאומי קובע את הרכב הוועדות, משלם את שכרם של הרופאים היושבים בוועדות ופעילות הוועדות מתקיימת בסניפי המוסד לביטוח לאומי. לכן מאוד חשוב לקבל ליווי מקצועי בהליך התביעה. 

bottom of page