top of page
Image by Michael Jin

עורך דין לתאונות דרכים

מתי זכאים לפיצוי בגין תאונת דרכים?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, בא לתת הגנה לאנשים שנפגעו בתאונת דרכים, בין אם נפגעו כהולכי רגל, כנוסעים או כנהגים.

לצורך קבלת פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו בתאונת דרכים, אין חשיבות לשאלה - מי אשם בתאונה!

כל נפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח של הרכב, במידה והתקיימו התנאים הבאים:

  • לרכב יש פוליסת ביטוח חובה בתוקף.

  • לנהג יש רשיון נהיגה בתוקף.

  • הנהג נוהג ברשותו של בעל הרכב.

  • הנפגע קיבל טיפול רפואי ביום התאונה או בסמוך לתאונה.

חשוב לציין, כי כאשר מדובר בנוסע ברכב שנפגע בתאונת דרכים, גם אם לא התקיימו חלק מהתנאים האמורים לעיל, הוא עדיין יהיה זכאי לקבל פיצוי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו ​מחברת "קרנית".

כדי להצליח בתביעה מול חברת הביטוח, כדאי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתאונות דרכים.

bottom of page